ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

AIA H&S Extra ประกันสุขภาพเด็กและคนในครอบครัว

AIA H&S EXTRA (New Standard)
ประกันสุขภาพเด็กและลูกน้อยมี OPD ไม่เคลมมีคืน
 

ประกันสุขภาพเด็กเอไอเอ เอช แอนด์ เอช เอ็กซ์ตร้า (AIA HS Extra) สำหรับเด็กอายุ 15 วันขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ พร้อมจะดูแลลูกน้อยของคุณและคนในครอบครัวอย่างเต็มที่ ด้วยโครงการที่ให้ความคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่ต้องสำรองจ่าย และหากไม่มีการเคลมภายในปีมีเงินคืนพิเศษ

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใคร?
  • เด็กแรกเกิดอายุ 15 วัน - 75 ปี, คุ้มครองต่อเนื่องได้ยาวถึงอายุ 85 ปี
  • เด็กแรกเกิดและทุกคนในครอบครัว
  • ผู้ที่ต้องการสวัสดิการเสริม ลดภาระค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย ในราคาประหยัด


จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  • ครอบคลุมค่ารักษาทั้งผู้ป่วยใน IPD และผู้ป่วยนอก OPD ตามตารางด้านล่าง
  • มีเงินคืนพิเศษ หากไม่มีการเคลมผู้ป่วยใน IPD และผู้ป่วยนอก OPD
  • คุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19


ตารางผลประโยชน์โดยย่อ กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

ผลประโยชน์ ความคุ้มครองประกันสุขภาพเด็กและลูกน้อย AIA HS Extra คุ้มครองทั้ง OPD และ IPD คุ้มครองตั้งแต่ทารกแรกเกิด
ตารางผลประโยชน์โดยย่อ กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

ผลประโยชน์และความคุ้มครองประกันสุขภาพเด็กและลูกน้อย AIA HS Extra คุ้มครองทั้ง OPD และ IPD
 ตัวอย่างเบี้ยประกันสุขภาพเด็กและลูกน้อย AIA HS EXTRA + 20PL(NP) ทุน 100,000 บาท
ราคาเบี้ยประกันสุขภาพเด็กและลูกน้อยคุ้มครอง OPD โครงการ AIA HS Extra

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
หรือช่องทางไลน์ หรือ โทรศัพท์