ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

สัญญาเพิ่มเติม AIA MULTI-PAY CI ประกันโรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ

AIA MULTI-PAY CI ประกันโรคมะเร็งและกลุ่มโรคร้ายแรง เจอ จ่าย หลายจบ
 
เนื่องด้วยสภาพแวดล้อม อาหารการกินและการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังด้านสุขภาพ การวางแผนความคุ้มครองมะเร็งและโรคร้ายแรงให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับค่ารักษาพยาบาล ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้าม และยิ่งกว่านั้น
 
รู้หรือไม่? โรคร้ายแรง หากเป็นแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำ  แบบประกันที่คุณมีอยู่ เพียงพอและครอบคลุมแล้วหรือยัง?
เพราะโรคร้ายแรง หากเป็นแล้ว จะไม่สามารถซื้อประกันได้อีก.... เอไอเอ ขอเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ "AIA MULTI-PAY CI"
 
ที่พร้อมดูแลคุณด้วยความคุ้มครองโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงครอบคลุมทุกระยะตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ให้ความคุ้มครองแม้กลับมาเป็นซ้ำ ตอบโจทย์ความคุ้มครองด้วยเบี้ยประกันไม่แพงอย่างที่คุณคิด
 
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใคร?
 • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 วัน - 70 ปี
 • ทุกคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงผู้ใหญ่


 
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 • รับความคุ้มครองโรคมะเร็งและโรคร้ายที่ครอบคลุมทุกระยะ ตั้งแต่โรคร้ายแรงระดับต้น ถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา และระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา
 • ป่วยเป็นโรคร้ายแรงกี่ครั้ง ชีวิตก็ไปต่อได้ไม่สะดุด เพราะเคลมได้สูงสุด 11 ครั้ง รวมสูงสุด 800%ของจำนวนเงินเอาประกัน
   • รับเงินก้อน 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากตรวจพบโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา สูงสุด 5 ครั้ง
   • รับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา สูงสุด 6 ครั้ง เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายระหว่างพักฟื้นที่อาจส่งผลกระทบกับรายได้
 • ครั้งแรกของวงการประกันที่ให้คุณเคลมซ้ำบนโรคเดิม หากป่วยเป็น 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง
   • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
   • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
   • โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรืออุดตัน
 • สุดคุ้ม!! ด้วยการยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แต่ความคุ้มครองยังอยู่ หากตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรง
 • รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เคยจ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)ผลประโยชน์ประกันโรคร้ายแรง AIA MULTI-PAY CI

รายละเอียดความคุ้มครองประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย หลายจบ

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ของประกันมะเร็งและโรคร้าย AIA MULTI-PAY CI

การจ่ายผลประโยชน์และความคุ้มครองประกันมะเร็งและโรคร้ายแรง เจอ จ่าย หลายจบ AIA Multi Pay CI

กลุ่มโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติม AIA Multi Pay CI
ประกันโรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ

รายการโรคที่ให้ความคุ้มครองใน ประกันโรคมะเร็ง ประกันโรคร้าย AIA Multi Pay CI เจอ จ่าย หลายจบ คุ้มครองโรคร้ายแรงทุกระยะ

 
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติมประกันโรคร้ายแรง AIA Multi-Pay CI
บริษัทจะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 
ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติมของสัญญาเพิ่มเติม AIA Multi-Pay CI
1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้ครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้
2. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
3. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
หรือช่องทางไลน์ หรือ โทรศัพท์
 
 

โครงการประกันโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ