ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

UNIT LINKED - AIA HEALTH HAPPY UDR ประกันสุขภาพลูกน้อยเหมาจ่าย

 
AIA HEALTH HAPPY - UDR
ประกันสุขภาพเหมาจ่ายลูกน้อยสำหรับเด็กแรกเกิด และคนในครอบครัว (แนบกับประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์)

 

เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัย 5 ขวบ เป็นช่วงวัยที่มีภูมิคุ้มกันที่ต่ำมาก ในสมัยก่อนโรคต่างๆในเด็กยังไม่มากและไม่รุนแรงมากและส่วนใหญ่หายได้เอง เช่น ไข้หวัด ตาแดง เป็นต้น แต่ในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บในเด็กมีมากขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้หลีกหนีไม่พ้นที่คุณพ่อคุณแม่ต้องพาลูกน้อยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลและทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากมายตามมา เอไอเอ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงทางการเงินที่จะเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่จากการเจ็บป่วยของลูกน้อย จึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายสำหรับเด็กแรกเกิด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจ และให้ลูกน้อยได้รับการรักษาที่ดีที่สุด

ประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพลูกน้อยเหมาจ่าย AIA Health Happy UDR ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงยกระดับการรักษาพยาบาลของเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 15 วันและคนที่คุณรัก ด้วยการคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายตามจริง และสามารถ FAX Claim ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ ยูดีอาร์ ให้ความคุ้มครองที่ครบครัน ยกระดับการรักษาพยาบาลของลูกน้อยและคนในครอบครัว

สัญญาเพิ่มเติม UDR คือ สัญญาเพิ่มเติมที่ถูกออกแบบมาสำหรับแนบกับ AIA Life Issara Plus (Unit Linked) เท่านั้น เบี้ยประกันหลังจากหักค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว ส่วนที่เหลือจะนำไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ทำให้มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบสูง และสามารถนำไปใช้ในการเตรียมเงินสำหรับค่าเล่าเรียนของลูกน้อยได้ หรือวางแผนเป็นประกันสุขภาพระยะยาว Long Term Health Care เพื่อให้ลูกน้อยได้รับสวัสดิการสุขภาพยาวนานต่อเนื่องแม้ว่าอยู่ในขณะพักชำระเบี้ยประกัน

 
 
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใคร?
 • เด็กแรกเกิดอายุตั้งแต่ 15 วัน - 75 ปี, คุ้มครองต่อเนื่องได้ยาวถึงอายุ 85 ปี
 • ทุกคนในครอบครัว
 • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายค่ารักษาสูง เพราะมีความกังวลกับค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบัน
 • ผู้ที่ต้องการวางแผนค่าใช้จ่ายเรื่องเบี้ยประกันในระยะยาว (Long Term Health Care)


 
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 • ผลประโยชน์เหมาจ่ายที่คุ้มครองตั้งแต่เด็กแรกเกิด 1 ล้าน, 5 ล้าน, 15 ล้าน, 25 ล้าน
 • กรณีเป็นโรคร้ายแรงตามเงื่อนไข ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า
 • มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD (เฉพาะแผน 25 ล้านบาท)
 • ไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษา
 • คุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19
 • เพิ่มโอกาสสร้างความมั่งคั่งในอนาคตได้จุดเด่นสัญญาเพิ่มเติม UDR
 • การันตีการรับประกันต่อเนื่องตลอดสัญญา
 • เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทน โดยเบี้ยประกันหลังหักค่าธรรมเนียมต่างๆจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนที่คัดสรรโดยเอไอเอ


 
ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่ายลูกน้อยและคนในครอบครัวโดยย่อ
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพลูกน้อย แบบเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY - UDR
ตัวอย่างเบี้ยประกันสุขภาพลูกน้อย HEALTH HAPPY UDR + สัญญาหลัก ISSARA PLUS
ตารางราคาเบี้ยประกันสุขภาพลูกน้อยเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY - UDR ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพเด็ก โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
หรือช่องทางไลน์ หรือ โทรศัพท์