ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

AIA H&S สวัสดิการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล (เอไอเอ เอช แอนด์ เอส)

AIA H&S (New Standard)
ประกันสุขภาพ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส (แบบมาตรฐานใหม่)
 

ประกันสุขภาพ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส (AIA H&S)
สัญญาเพิ่มเติม H&S (New Standard) จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั้งกรณีรับการรักษาพยาบาลแบบไม่ต้องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน
การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะเราไม่มีโอกาสจะรู้ได้ว่าหากเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอาการจะรุนแรงขนาดไหน
มีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด และนั่นอาจทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน สัญญาเพิ่มเติมนี้ช่วยเพิ่มความอุ่นใจ บรรเทาความเดือดร้อนนั้นได้


ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใคร?
  • ตั้งแต่เด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ 11 ปี - 75 ปี, คุ้มครองต่อเนื่องได้ยาวถึงอายุ 85 ปี
  • ทุกคนในครอบครัว
  • ผู้ที่ต้องการสวัสดิการณ์ค่ารักษาพยาบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย ในราคาประหยัด
  • ผู้ที่การสวัสดิการเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว


จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  • บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย จากหนักให้เป็นเบา
  • เบี้ยประกันไม่แพงเมื่อเทียบกับแบบประกันสุขภาพอื่นๆ
  • คุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19


ตารางผลประโยชน์โดยย่อกรณีผู้ป่วยใน
 ผลประโยชน์และความคุ้มครองประกันสุขภาพ AIA HS ราคาถูก เบี้ยประกันไม่แพง ให้ความคุ้มครองคุ้มค่า
 ตารางผลประโยชน์โดยย่อ กรณีไม่ ADMIT
ความคุ้มครองประกันสุขภาพ AIA HS new standard คุ้มครองคุ้มค่าด้วยเบี้ยประกันราคาถูก

ตัวอย่างเบี้ยประกันสุขภาพ AIA HS + 20PL(NP) ทุน 150,000 บาท

ราคาเบี้ยประกันสุขภาพราคาไม่แพง เบี้ยราคาถูก AIA H&S สำหรับทุกคนในครอบครัวสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
หรือช่องทางไลน์ หรือ โทรศัพท์