AIA H&S สวัสดิการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล (เอไอเอ เอช แอนด์ เอส)

ประกันสุขภาพ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส (AIA H&S)

                 ในปัจจุบันแต่ละโรงพยาบาลมีการแข่งขันด้านบริการ เพื่อเรียกลูกค้า เข้ามารับบริการ ซึ่งหากเราเลือกใช้บริการที่ดี ค่าห้อง ค่ายา ค่ารักษา ย่อมแพงตามไปด้วย ประกันสุขภาพจึงเป็นสวัสดิการที่เราสามารถเลือกซื้อเอง ได้ตามความเหมาะสมและตามความต้องการของเรา เพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่า หากเราเจ็บไข้ได้ป่วย ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ค่าใช้จ่ายนั้นอาจนำมาซึ่งความเดือดร้อนทั้งครอบครัวของคุณก็เป็นได้

                ความสำคัญในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ไม่ได้สำคัญเพียงค่ารักษาและค่าห้องเท่านั้น แต่ต้องเลือกบริษัทประกันภัยที่มั่นคง และที่สำคัญคือ สามารถแฟ็กซ์เคลมได้เลยโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

                การเลือกซื้อ AIA H&S (เอไอเอ เอช แอนด์ เอส) ในระดับต่างๆ ไม่ได้สำคัญเพียงค่าห้องเท่านั้น แต่จะต้องครอบคลุมในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในอัตราต่างๆ การเลือกแผนความคุ้มครองและค่ารักษาที่เหมาะสมกับคุณและครอบครัว จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

 
 
ตารางผลประโยชน์โดยย่อ
 

ผลประโยชน์โดยย่อ

HS1000

HS1600

HS2200

HS2800

HS3400

HS4000

HS5000

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการประจำวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน) 
    ค่าห้อง ICU บริษัทฯ ชดเชยค่าห้องเป็น 2 เท่า สูงสุดไม่เกิน
    5 วัน

1,000

1,600

2,200

2,800

3,400

4,000

5,000

2. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ประจำวันต่อวัน  
    (สูงสุดไม่เกิน 75 วัน)

550

750

800

850

900

950

1,000

3. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

4. ค่าแพทย์วิสัญญี

4,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

5. ค่าห้องผ่าตัดแลอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด

4,000

4,500

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

6. ค่าพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล

16,000

20,000

20,000

20,000

25,000

30,000

40,000

7. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง ห้องปฏิบัติ
    การผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

3,000

3,000

3,000

3,000

3,400

4,000

5,000

8. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจาก

    อุบัติเหตุ) ภายใน 24 ชม. ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

3,000

4,000

5,000

5,500

6,500

7,500

9,000

 

 

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี * ของสัญญาเพิ่มเติม H&S ของเพศชาย

อายุ/เพศ

HS1000

HS1600

HS2200

HS2800

HS3400

HS4000

HS5000

0 - 5

6,040

8,096

9,196

ยกเลิกการขาย ดู H&S Junior แทน

6 - 20

3,470

4,656

5,280

5,908

7,072

8,280

10,400

21 - 35

3,020

4,048

4,598

5,124

6,154

7,200

9,050

36 - 40

3,620

4,864

5,520

6,160

7,378

8,640

10,850

41 - 45

3,920

5,264

5,984

6,664

8,024

9,360

11,750

46 - 50

4,220

5,680

6,446

7,196

8,636

10,080

12,650

51 - 55

5,430

7,296

8,272

9,240

11,084

12,960

16,250

56 - 60

7,240

9,712

11,022

12,292

14,790

17,320

21,700

61 - 65

9,650

12,960

14,718

16,408

19,757

23,080

28,950

(ปีต่ออายุ)

66 - 70

14,480

19,440

22,066

24,612

29,614

34,640

43,450

71 - 75

23,320

31,312

35,552

39,648

47,702

55,800

70,000

76 - 80

37,560

50,432

57,244

63,840

76,840

89,880

112,700

 

 

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี * ของสัญญาเพิ่มเติม H&S ของเพศหญิง

อายุ/เพศ

HS1000

HS1600

HS2200

HS2800

HS3400

HS4000

HS5000

0 - 5

6,040

8,096

9,196

ยกเลิกการขาย ดู H&S Junior แทน

6 - 20

3,470

4,656

5,280

5,908

7,072

8,280

10,400

21 - 35

3,930

5,264

5,984

6,664

7,990

9,360

11,750

36 - 40

4,710

6,320

7,172

8,008

9,588

11,240

14,100

41 - 45

5,100

6,848

7,788

8,652

10,438

12,160

15,300

46 - 50

5,490

7,392

8,382

9,352

11,220

13,120

16,450

51 - 55

7,060

9,488

10,758

12,012

14,416

16,840

21,150

56 - 60

9,410

12,624

14,322

15,988

19,244

22,520

28,200

61 - 65

12,550

16,848

19,140

21,336

25,670

30,000

37,650

(ปีต่ออายุ)

66 - 70

18,820

25,280

28,688

32,004

38,488

45,040

56,500

71 - 75

30,310

40,720

46,222

51,548

62,016

72,560

91,000

76 - 80

48,820

65,584

74,426

83,020

99,858

116,840

146,550

 

   หมายเหตุ

  • สัญญา เพิ่มเติม AIA HS ต้องซื้อคู่กับประกันหลักเช่น คู่กับประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์, ประกันชีวิตแบบคุ้มครองรายได้, ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ หรือประกันชีวิตเพื่อยามเกษียณอายุ
  • อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นจะเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงตามอายุ คำนวณจากผู้ที่มีขั้นอาชีพ 1-2 สุขภาพดี และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแผนประกันสุขภาพอื่นที่ได้รับความนิยมของเอไอเอ

ชื่อผู้ตอบ: