ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์


  • AIA 15Pay30.jpg
    AIA 15Pay30 (Par) เอไอเอ สะสมทรัพย์ 30 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (มีเงินปันผล) จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ออมทรัพย์คุ้มค่าเอไอเอ สะสมทรัพย์ 30 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (มีเงินปันผล) เร...

  • 15For25 เอไอเอสะสมทรัพย์.jpg
    AIA 15Pay25 Special (Par)ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี พิเศษ (มีเงินปันผล) จุดเด่นผลิตภัณฑ์คุ้มค่าเงินออม คุ้มครองปลอดภัย เอไอเอ สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยปร...

  • เอไอเอ สะสมทรัพย์ 8pay20.jpg
    AIA 8Pay20 (Par)เอไอเอสะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี พิเศษ (มีเงินปันผล) จุดเด่นผลิตภัณฑ์คุ้มครองดี เงินออมงอกเงย เพิ่มเงินออมของครอบครัวด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรั...