ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษีระยะสั้น 5Pay10

AIA 5PAY10 (Non Par)
 ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีระยะสั้น ได้ผลตอบแทนคุ้ม

วางแผนการออมระยะสั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย เปรียบเสมือนการให้รางวัลแก่ตนเองด้วยแบบประกันสะสมทรัพย์ชำระเบี้ยประกันเพียง 5ปี รับความคุ้มครอง 10ปี โดยเบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 
 ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใคร?
  • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 16 ปี - 60 ปี
  • ผู้ที่ต้องการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีระยะสั้น
  • ผู้ที่ต้องการ การออมเงินอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะสั้น พร้อมทั้งรับความคุ้มครองตลอดสัญญา


 
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี รับความคุ้มครอง 10 ปี
  • รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นปีละ 100% สูงสุดที่ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ณ ปีกรมธรรม์ที่ 5 จนครบสัญญา บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต
  • รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้นทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 – 9 รวม 8 ครั้ง และรับเงินครบสัญญา 468% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น รวมผลประโยชน์เงินคืน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันขณะมีชีวิตอยู่
  • รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด
  • ผลประโยชน์ ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี ภายใต้ผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกัน WP
 ตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิต 5PAY10สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
หรือช่องทางไลน์ หรือ โทรศัพท์
 
 
 
 
ประกันชีวิตสะสมทรัพย์แบบอื่นที่น่าสนใจ