ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ AIA ENDOWMENT 15/25 (NON PAR)

AIA ENDOWMENT 15/25 (NON PAR)

 ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 15/25 (ไม่มีเงินปันผล)

คุ้มค่าเงินออม คุ้มครองปลอดภัย ด้วยประกันชีวิตสะสมทรัพย์ AIA Endowment 15/25 ประกันชีวิตออมทรัพย์ที่สนับสนุนการออมเงินอย่างมีระบบ พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีตลอดสัญญา ช่วยให้คุณได้สร้างวินัยการออมเงินที่ดี และอุ่นใจกับประกันชีวิตที่คุ้มครองคุณระหว่างการออมตลอดสัญญา


 
 ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใคร?
  • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 1เดือน - 70 ปี
  • ทุกคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงผู้ใหญ่
  • ผู้ที่ต้องการ การออมเงินแบบเป็นระบบ และอุ่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดสัญญา
  • ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี


 
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  • ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี รับความคุ้มครอง 25 ปี
  • ได้รับเงินคืนรายงวด 1% ของเงินเอาประกัน ตั้งแต่สิ้นปีที่ 2 - 24
  • รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด
  • ผลประโยชน์ ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี ภายใต้ผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกัน WP ภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครองของแผนประกันสะสมทรัพย์ 
 
 
ตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิต AIA Endowment 15/25
 


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
หรือช่องทางไลน์ หรือ โทรศัพท์
 
 
  
 
ประกันชีวิตสะสมทรัพย์แบบอื่นที่น่าสนใจ