ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

ประกันสุขภาพเด็กและลูกน้อยแบบไหนดี 2566

แนะนำประกันสุขภาพสำหรับเด็กและลูกน้อยที่น่าสนใจสำหรับปี 2565

เพราะลูกน้อยเป็นดั่ง "แก้วตาดวงใจ" ของคุณพ่อคุณแม่ทุกคน ดังนั้นหากเกิดการเจ็บป่วยไม่สบาย มิวายต้องพาลูกน้อยไปพบคุณหมอ

ด้วยโรคภัยไข้เจ็บในเด็กทุกวันนี้ ทวีความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อลูกน้อยขึ้นมากกว่าในสมัยก่อน และบางครั้ง การเจ็บป่วยที่ดูเหมือนเล็กๆน้อยๆ ก็อาจนำไปสู่ภาวะที่อันตรายต่อเด็ก ดังนั้นการไปถึงมือคุณหมอได้เร็ว และได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้ลูกน้อยปลอดภัยและหายจากการเจ็บป่วยไม่สบายได้เร็วขึ้นด้วย แต่การเข้าโรงพยาบาลหรือการไปหาหมอในแต่ละครั้ง ก็นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่สูง และในบางครั้งอาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อรักษาลูกน้อยก็เป็นได้ ดังนั้นการวางแผนด้านการประกันสุขภาพให้กับลูกน้อย จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะนอกจากคุณจะมั่นใจได้ว่า ลูกน้อยจะได้รับสวัสดิการการดูแลที่ดีแล้ว จะยังทำให้คุณหมดกังวลกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดได้


ประกันสุขภาพเด็กและลูกน้อยที่แนะนำ สำหรับเด็กแรกเกิด 15 วันเป็นต้นไปมี 3 แผน ดังนี้ค่ะ

แผนที่ 1 HS Extra

เป็นประกันสุขภาพเด็กและลูกน้อยแผนประหยัด ให้ความคุ้มครองทั้งแบบ IPD และ OPD เหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาประกันสุขภาพให้ลูกในราคาเบี้ยประกันที่ไม่สูงจนเกินไป หรือต้องการซื้อเพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมจากของเดิมที่มีอยู่ แผนนี้ให้ความคุ้มครองในวงเงินที่จำกัด จึงอาจทำให้ค่ารักษาไม่เพียงพอกรณีลูกน้อยป่วยหนัก หรือต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายๆวัน ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ต้องการความคุ้มครองที่มากขึ้น ขอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ลองดูแผนประกันแบบเหมาจ่าย AIA Health Happy-UDR ที่จะอธิบายในแผนถัดไปค่ะ

ผลประโยชน์และความคุ้มครองประกันสุขภาพเด็ก HS Extra เป็นดังนี้

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (IPD) แผนประกันสุขภาพเด็ก HS Extraตารางผลประโยชน์และความคุ้มครองแผนประกันสุขภาพเด็ก HS Extra แบบผู้ป่วยใน
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) แผนประกันสุขภาพเด็ก HS Extra
ตารางผลประโยชน์และความคุ้มครองแผนประกันสุขภาพเด็ก HS Extra แบบผู้ป่วยนอก

แผนที่ 2 Health Happy UDR

เป็นประกันสุขภาพเด็กและลูกน้อยแบบเหมาจ่าย ที่ให้วงเงินความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูง และให้ความคุ้มครองแบบ OPD ในแผนเหมาจ่าย 25 ล้านบาทต่อปี แผนประกันสุขภาพเด็กแบบเหมาจ่ายนี้มีจุดเด่นที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริง โดยไม่จำกัดวิธีการรักษา และไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาต่อครั้ง (ให้ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งตามวงเงินของแผนประกันสุขภาพเด็กที่เลือก) ทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจและอุ่นใจ หากลูกน้อยมีการเจ็บป่วยไม่สบาย

ผลประโยชน์และความคุ้มครองประกันสุขภาพเด็ก Health Happy-UDR เป็นดังนี้
ผลประโยชน์กแผนประกันสุขภาพเด็ก Health Happy UDR
ผลประโยชน์และความคุ้มครองประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย Health Happy UDR

แผนที่ 3 AIA Health Saver

เป็นประกันสุขภาพเด็กและลูกน้อยที่ให้ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายหากมีการผ่าตัด ด้วยเบี้ยประกันที่คุ้มค่า และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD (สำหรับ แผน 400,000 และแผน 500,000)

ผลประโยชน์และความคุ้มครองประกันสุขภาพเด็ก AIA Health Saver เป็นดังนี้
ผลประโยชน์กแผนประกันสุขภาพเด็ก Health Happy UDRผลประโยชน์และความคุ้มครองประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย Health Happy UDR