ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

AIA Health Saver ประกันสุขภาพคุ้มค่า

AIA Health Saver
ประกันสุขภาพคุ้มค่า สำหรับเด็กและทุกคนในครอบครัว
 

ประกันสุขภาพเอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์ (AIA Health Saver) สำหรับเด็กอายุ 15 วันขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ พร้อมจะดูแลลูกน้อยของคุณและคนในครอบครัวได้อย่างคุ้มค่า ด้วยโครงการที่ให้ความคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD (สำหรับ แผน 400,000 และแผน 500,000) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใคร?
  • เด็กแรกเกิดอายุ 15 วัน - 75 ปี, คุ้มครองต่อเนื่องได้ยาวถึงอายุ 98 ปี
  • เด็กแรกเกิดและทุกคนในครอบครัว
  • ผู้ที่ต้องการประกันสุขภาพวงเงินแบบเหมาจ่าย (กรณีผ่าตัด) ลดภาระค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย ในราคาคุ้มค่า


จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  • ครอบคลุมค่ารักษาทั้งผู้ป่วยใน IPD และผู้ป่วยนอก OPD (เฉพาะแผน 400,000 และแผน 500,000) ตามตารางด้านล่าง
  • คุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19


ตารางผลประโยชน์โดยย่อประกันสุขภาพ AIA Health Saver


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
หรือช่องทางไลน์ หรือ โทรศัพท์