ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

AIA HEALTH HAPPY ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ผลประโยชน์เหมาจ่าย (1)
 • ผลประโยชน์สูงสุดเป็น 25 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
 • กรณีเป็นโรคร้ายแรง (2) ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า (3) และต่อเนื่องรวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์
 • ไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (4)
 • เพิ่มวันคุ้มครองค่าห้องฯ สูงสุดถึง 365 วัน (5)
 • มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เฉพาะแผน 25 ล้านบาท)
 • อายุรับประกันตั้งแต่ 6 – 75 ปี ต่ออายุถึง 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

คลิ๊กที่ตารางด้านล้างเพื่อเปิดโบรชัวร์

หมายเหตุ

 • (1) เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล เฉพาะบางรายการเท่านั้น  เมื่อรวมผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน และกรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (หมวดที่ 1-13) และความคุ้มครองและค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ถ้ามี) ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์โดยผู้เอาประกันสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์
 • (2) โรคร้ายแรง หมายถึง โรคร้ายแรงตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง
 • (3) ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรก ตามคำนิยามที่กำหนดในกรมธรรม์
 • (4) การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนี่งจำกัดจำนวนวันการนอนในโรงพยาบาลและการปรึกษาแพทย์ ไม่เกิน 365 วัน และสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องภายใน 30 วัน จำกัดสูงสุด 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • (5) ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) และค่าห้อง ICU รวมกันแล้วไม่เกิน 365 วัน


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกันสุขภาพแบบอื่นๆที่น่าสนใจ

 • AIA_HS_Plus_Gold.jpg
  AIA H&S Plus Gold ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA H&S Plus Gold ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณแล...

 • AIA Infinite Care Cover.jpg
  จุดเด่นผลิตภัณฑ์ "คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก* ดูแลทุกระดับการรักษา" ครอบคลุมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกรวมถึงการล้างไต รักษาด้วยรังสีบำบัด เคมีบำบัด T...

 • aia สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ.jpg
  ประกันสุขภาพ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส (AIA H&S)มอบความอุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมเป็น...

 • AIA ประกันสุขภาพเด็ก.jpg
  AIA H&S Extraประกันสุขภาพสำหรับลูกน้อยและคนในครอบครัว สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเด็กเอไอเอ เอช แอนด์ เอช เอ็กซ์ตร้า (AIA HS Extra) สำหรับเด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ พร้อ...