ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

AIA CI SuperCare 20/99 คุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ

AIA CI SUPERCARE 20/99  (NON PAR)
เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ 20/99 (ไม่มีเงินปันผล)


จุดเด่นผลิตภัณฑ์


เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ 20/99 (ไม่มีเงินปันผล)

  • แบบประกันหลัก ที่มอบคุ้มครองตลอดชีวิต หรือ ถึงอายุ 99 ปี 
  • เบี้ยประกันคงที่ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 20 ปี
  • คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค
  • คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค (รวมโรคเด็ก 4 โรค)
  • ลดหย่อนภาษีเงินได้ เฉพาะเบี้ยประกันในส่วนของความคุ้มครองชีวิตสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


 
โครงการประกันโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ