ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (AIA SMART WEALTH)

AIA SMART WEALTH (UNIT LINKED)
เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์)จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว คุณจะได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสในการลงทุนผ่านหลากหลายกองทุนรวมจากการคัดสรรของ เอไอเอ นอกจากนี้สามารถนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย (สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) ค่าธรรมเนียมบริหารกรมธรรม์ ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์โครงการอื่นที่น่าสนใจ

  • เอไอเอ ไลฟ์อิสระ เลกาซี่ เพรสทิจ.jpg
    AIA ISSARA PRESTIGE PLUS (UNIT LINKED)เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์) จุดเด่นผลิตภัณฑ์เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์)โดดเด่นด้วยความคุ้มครองชีวิตที่สูงกว่า พร้อมคว...

  • aia life issara ยูนิตลิงค์.jpg
    AIA ISSARA PLUS (UNIT LINKED )เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) จุดเด่นผลิตภัณฑ์เอไอเอ อิสระ พลัส คือประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ (Unit Linked) ที่โดดเด่นเรื่องการมอบความคุ้มครองชีวิตท...

  • AW-ULP Banner Website-01.png
    AIA SMART SELECT (UNIT LINKED) เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (ยูนิต ลิงค์) จุดเด่นผลิตภัณฑ์เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (AIA SMART SELECT) คือ ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเ...