ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 083-035-3092 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (AIA SMART WEALTH)

AIA SMART WEALTH (UNIT LINKED)
เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์)จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว คุณจะได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสในการลงทุนผ่านหลากหลายกองทุนรวมจากการคัดสรรของ เอไอเอ นอกจากนี้สามารถนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย (สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) ค่าธรรมเนียมบริหารกรมธรรม์ ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์โครงการอื่นที่น่าสนใจ

 • เอไอเอ ไลฟ์อิสระ เลกาซี่ เพรสทิจ.jpg
  AIA LIFE ISSARA PRESTIGE (UNIT LINKED)เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ จุดเด่นผลิตภัณฑ์เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) อีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนสินทรัพย์ล่วงหน้า มอบความคุ้มครอ...

 • aia life issara ยูนิตลิงค์.jpg
  AIA LIFE ISSARA (UNIT LINKED )เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์) จุดเด่นผลิตภัณฑ์เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ โดดเด่นเรื่องการมอบความคุ้มครองชีวิตที่สูงกว่า เพื่อความอุ่นใจของครอบครัว พร้อมสร้า...

 • aia unit link regular premium.jpg
  AIALINK REGULAR PREMIUM (UNIT LINKED)เอไอเอ ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์) จุดเด่นผลิตภัณฑ์เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์) หรือ AIALINK Regula...

 • เอไอเอ ยูนิตลิงค์ Unit Link SP
  AIALINK SINGLE PREMIUM (UNIT LINKED)เอไอเอ ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (ยูนิต ลิงค์) จุดเด่นผลิตภัณฑ์ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว รับความคุ้มครองชีวิต 110% ของเบี้ยประกันหลัก ห...