ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 083-035-3092 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

AIA 8Pay20 (Par)

AIA 8Pay20 (Par)
เอไอเอสะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี พิเศษ (มีเงินปันผล)


จุดเด่นผลิตภัณฑ์


คุ้มครองดี เงินออมงอกเงย เพิ่มเงินออมของครอบครัวด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี พิเศษ (มีเงินปันผล) เป็นกรมธรรม์เพื่อการสะสมทรัพย์ที่จะช่วยเพิ่มเงินออมของครอบครัว เบี้ยประกันไม่สูงเหมาะสำหรับการวางแผนออมเงิน 20 ปี โดยชำระเบี้ยประกันเพียง 8 ปี

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถดูได้จากโบรชัวร์ด้านล่าง หรือกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อตัวแทนครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษีแบบอื่นๆที่น่าสนใจ

  • AIA 15Pay30.jpg
    AIA 15Pay30 (Par) เอไอเอ สะสมทรัพย์ 30 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (มีเงินปันผล) จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ออมทรัพย์คุ้มค่าเอไอเอ สะสมทรัพย์ 30 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (มีเงินปันผล) เร...

  • 15For25 เอไอเอสะสมทรัพย์.jpg
    AIA 15Pay25 Special (Par)ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี พิเศษ (มีเงินปันผล) จุดเด่นผลิตภัณฑ์คุ้มค่าเงินออม คุ้มครองปลอดภัย เอไอเอ สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยปร...