ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

AIA CI SuperCare ชำระเบี้ยประกัน 10/20ปี คุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ

AIA CI SuperCare (Non Par)
ประกันโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง เบี้ยคงที่คุ้มครองตลอดชีพ

แบบประกันหลักที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ มีความยืดหยุ่นโดยสามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันได้ว่าจะเป็น 10ปี หรือ 20ปี ที่สำคัญเป็นโครงการประกันโรคร้ายแรงที่เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา และมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใคร?
  • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 1เดือน - 65 ปี
  • ทุกคนในครอบครัว
  • ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษจุดเด่นผลิตภัณฑ์
  • แบบประกันภัยหลัก ที่คุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ (ถึงอายุ 99ปี)
  • ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค/การรักษา
  • ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา
  • เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา
  • สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ว่าจะเป็น 10ปี หรือ 20ปี
  • สามารถหักลดหย่อนภาษีฯ ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด
  • มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ 
ผลประโยชน์ประกันมะเร็งและโรคร้ายแรงโดยย่อ
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง AIA CI Super Care ประกันโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ประกันโรคร้ายแรงตลอดชีพเอไอเอ AIA

โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองในโครงการประกันโรคร้าย AIA CI SuperCare
 
รายการกลุ่มโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองในแผนประกัน AIA CI Super Care ประกันโรคมะเร็งระยะเริ่มต้น ประกันโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น ตลอดชีพ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
หรือช่องทางไลน์ หรือ โทรศัพท์
 
 

โครงการประกันโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ