ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 083-035-3092 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

AIA CI SuperCare คุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ

AIA CI SUPERCARE  (NON PAR)
เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (ไม่มีเงินปันผล)


จุดเด่นผลิตภัณฑ์


- แบบประกันหลัก ที่มอบคุ้มครองตลอดชีวิต หรือ ถึงอายุ 99 ปี
- เบี้ยประกันคงที่ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน
- คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค
- คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค (รวมโรคเด็ก 4 โรค)
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ เฉพาะเบี้ยประกันในส่วนของความคุ้มครองชีวิต


 
โครงการประกันโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม