ประกันกลุ่ม (Group Insurance)

เอไอเอ สวัสดิการประกันกลุ่ม (AIA Group Insurance)

ให้เราช่วยคุ้มครองดูแลพนักงานคนสำคัญของคุณ

 

เอไอเอ ประกันกลุ่ม (AIA Group Insurance) จะช่วยให้องค์กร ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ครอบคลุมถึงธุรกิจขนาดเล็ก มีความมั่นคงและช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เพราะประกันกลุ่มจะช่วยสร้างหลักประกันความคุ้มครองและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพนักงาน ครอบครัวของพนักงานก็อุ่นใจ ทำให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ด้วยแผนสวัสดิการประกันกลุ่มของเอไอเอ

การประกันภัยกลุ่ม Group Insurance จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการที่องค์กรจะบริหารความเสี่ยงเอง อีกทั้งยังช่วยในการวางแผนค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรของคุณได้ล่วงหน้าเพราะการทำประกันภัยกลุ่มจะมีอัตราเบี้ยประกันภัยที่แน่นอน นอกจากนี้เบี้ยประกันกลุ่มเอไอเอยังสามารถนำมาหักเป็นค่าใช้ เพื่อลดภาระภาษีให้กับองค์กรได้

เอไอเอ สวัสดิการประกันกลุ่ม มีความคุ้มครองให้เลือกที่หลากหลาย เช่น

  • การประกันชีวิตกลุ่ม
  • การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม
  • การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน
  • การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก
 
สำหรับรายละเอียดเบื้องต้น ท่านสามารถดูได้จากโบรชัวร์ต่อไปนี้

    ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (Group Personal Accident)
 
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ดาวน์โหลด
5 ท่านขึ้นไป

    ประกันสุขภาพกลุ่ม
 
ประกันสุขภาพกลุ่ม ดาวน์โหลด
5-19 ท่าน
20-50 ท่าน
50 ท่านขึ้นไป

ตรวจสอบโรงพยาบาลในเครือ 

นอกจากแผนประกันกลุ่มตามโบรชัวร์ข้างต้นแล้ว ทางบริษัทเอไอเอ สามารถออกข้อเสนอประกันกลุ่มแบบคำนวณเบี้ยประกันใหม่
(Non-Package Case / Made to Order Case) สำหรับนายจ้างที่มีพนักงานในองค์กร ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป

ดังนั้น เพื่อเลือกสวัสดิการให้ตอบโจทย์กับองค์กรของท่านมากที่สุด ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านประกันภัยกลุ่มได้ตลอดเวลาครับ

090-971-8041

 คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม


083-035-3092

 คุณวิเชียร สุวัฒนพูนลาภ


หรือกรอกรายละเอียดด้านล่างครับ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 
*นายจ้าง และ/หรือ ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขาย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์