ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 083-035-3092 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

ประกันกลุ่ม (Group Insurance)

เอไอเอ สวัสดิการประกันกลุ่ม (AIA Group Insurance)

ให้เราช่วยคุ้มครองดูแลพนักงานคนสำคัญของคุณ

 

เอไอเอ สวัสดิการประกันกลุ่ม มีความคุ้มครองให้เลือกที่หลากหลาย เช่น

  • การประกันชีวิตกลุ่ม
  • การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน
  • การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก

เพื่อเลือกสวัสดิการให้ตอบโจทย์กับองค์กรของท่านมากที่สุด ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านประกันภัยกลุ่มได้ตลอดเวลาครับ

090-971-8041

 คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม


083-035-3092

 คุณวิเชียร สุวัฒนพูนลาภ


หรือกรอกรายละเอียดด้านล่างครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 
*นายจ้าง และ/หรือ ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขาย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์