ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

ประกันกลุ่ม (Group Insurance) สวัสดิการพนักงาน

ให้เราช่วยดูแลพนักงานคนสำคัญของคุณด้วยแผนประกันกลุ่มจากเอไอเอ

 

การให้สวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการสร้างองค์กรให้น่าอยู่ เพราะสวัสดิการที่ดีที่องค์กรมอบให้สำหรับพนักงานนั้นเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น และแสดงให้พนักงานเห็นว่าองค์กรมีความใส่ใจและเอาใจใส่พนักงานอย่างจริงจัง

เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น


 
 

 
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 • ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานรอบด้าน เช่น
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • ประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน (IPD) หรือ ผู้ป่วยนอก (OPD)
  • ประกันโรคร้ายแรง
  • ค่ารักษาทันตกรรม

 • การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลประกันกลุ่มของ AIA ง่ายเพียงแค่ยื่น “บัตรประชาชน” กับสถานพยาบาลเครือข่ายของ AIA กว่า 500 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดย “ไม่ต้องสำรองจ่าย”

 • มีระบบสำหรับฝ่ายบุคคล ในการตรวจสอบข้อมูลพนักงาน/ความคุ้มครอง/การพิจารณาสินไหม/รพ.เครือข่าย/รายงานการเรียกร้องสินไหมหลากหลายรูปแบบ

 • มีระบบตรวจสอบข้อมูลสำหรับพนักงานผู้ถือบัตร ตรวจสอบความคุ้มครอง/รพ.ในเครือข่าย/ตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติเคลม ได้ตลอด 24 ชม (สามารถช่วยลดภาระฝ่ายบุคคลในการต้องมาให้ข้อมูลพนักงานทุกคน ที่ต้องการสอบถามความคุ้มครอง/รพ.เครือข่าย/การเบิกเคลมมาจ่ายแล้วหรือยัง ได้ค่ะ)
 


 ใครที่สามารถทำประกันกลุ่มได้บ้าง
 
กลุ่มที่จะสามารถทำประกันกลุ่มได้ต้องมีลักษณะเป็น นิติบุคคล หรือ มีใบทะเบียนพานิชย์ ได้แก่
 •     บริษัท จำกัด
 •     ห้างหุ้นส่วน จำกัด
 •     ร้านค้าที่มีใบจดทะเบียนพานิชย์ (SME)


 

โรงพยาบาลในเครือของเอไอเอ
 
เอไอเอมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันกลุ่ม ประเภทผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่ายของเอไอเอได้

 
แผนประกันกลุ่มสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ หรือแบบเฉพาะเจาะจง
 
หากองค์กรมีจำนวนพนักงานมากกว่าแผนที่ระบุไว้ หรือหากต้องการความคุ้มครองที่มากกว่า หรือออกแบบให้ได้ความคุ้มครองที่เฉพาะเจาะจงกว่ากว่า สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำใบเสนอราคาเป็นเฉพาะกลุ่มหรือองค์กรได้ค่ะ

 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง หรือคลิก ติดต่อตัวแทน เพื่อพูดคุยในช่องทางที่สะดวกได้เลยค่ะ

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม