ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเอไอเอ

หมดกังวลเมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
ให้เอไอเอแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยใน IPD ผู้ป่วยนอก OPD หรือประกันชดเชยรายได้หากต้องนอนโรงพยาบาล
สามารถใช้บริการเรียกร้องสินไหมได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดกับโรงพยาบาลคู่สัญญา


 • AW - AIA HH_Carousel 1080px r1-01.png
  จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์เหมาจ่าย (1) ผลประโยชน์สูงสุดเป็น 25 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ กรณีเป็นโรคร้ายแรง (2)ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า (3) และต่อเนื่องรวมเป็น 4 ปีก...

 • AIA_HS_Plus_Gold.jpg
  AIA H&S Plus Gold ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA H&S Plus Gold ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณแล...

 • AIA Infinite Care Cover.jpg
  จุดเด่นผลิตภัณฑ์ "คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก* ดูแลทุกระดับการรักษา" ครอบคลุมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกรวมถึงการล้างไต รักษาด้วยรังสีบำบัด เคมีบำบัด T...

 • aia สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ.jpg
  ประกันสุขภาพ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส (AIA H&S)มอบความอุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมเป็น...

 • AIA ประกันสุขภาพเด็ก.jpg
  AIA H&S Extraประกันสุขภาพสำหรับลูกน้อยและคนในครอบครัว สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเด็กเอไอเอ เอช แอนด์ เอช เอ็กซ์ตร้า (AIA HS Extra) สำหรับเด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ พร้อ...