สัญญาเพิ่มเติม ECIR (คุ้มครอง 44 โรคร้ายแรง)

สัญญาเพิ่มเติม ECIR

ตารางผลประโยชน์ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือต้องการได้รับการผ่าตัดในขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ ในโรคใดโรคหนึ่งของความคุ้มครองโรคร้ายแรง 44 โรค ดังนี้

กลุ่ม 1 กลุ่มโรคมะเร็ง และเนื้องอก

1.1 มะเร็ง (Cancer)

1.2 เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign Brain Tumor)

กลุ่มที่ 2 กลุ่่มโรคระบบหัวใจ ระบบหายใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต

2.3 กล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือก (First Heart Attack)

2.4 โรคกล้าเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)

2.5 การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Heart Valve Replacement Surgery)

2.6 การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้าเนื้อหัวใจ (Coronary Artery Surgery)

2.7 การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ Aorta (Surgery to the Aorta)

2.8 ความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง (Pulm0nary Hypertensionl)

2.9 โรคปอดระยะสุดท้าย (End Stage Lung Diseasel)

2.10 โรคโลหิตจางจากไขกระดูไม่สร้างเม็ดเลือดโลหิต (Aplastic Anaemia)

กลุ่ม 3 กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท/กล้ามเนื้อ

3.11ความบกพร่องทางระบบประสาทอันเนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง (Storke)

3.12 การผ่าตัดสมองอันเนื้องมาจากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง  (Cerebral Aneurysm requiring            brain surgery)

3.13 การสลบหรือหมดความรู้สึก (Comal)

3.14 โรคสมองเสือม (Alzheimer s Disease) (คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 ปีขึันไป)

3.15 โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคที่เรีย (Bacterial Meningitis)

3.16 สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis)

3.17 โรคระยยประสาทพาร์กินสัน (Parkinson s Disease) (คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 ปีขึ้นไป)

3.18 โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะคลิโรสิส (Multiple Sclerosis)

3.19 โครเชลล์ประสาทยนต์ (Motor Neurone Disease)

3.20ภาวะสมองใหญ่ไม่สามารถควบคุ้มการทำงานของร่างกายตามปกติอย่างถาวร (Persisten                       Vegetative State or Apallic Syndrome)

3.21 อัมพาต (Paralysis) 3.22 โปลิโอ (Poliomyelitis)

3.23 โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)

กลุ่ม 4 กลุ้มโรคเกี่ยวกับโรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญ

4.24 การปลูกถ่ายอวัยวะ (Major Organ Teansplant)

4.25 ตับวาย (Liver Fallure)

4.26 ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง (Fukminant Vira Hepatitis)

4.27 ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซํ้าและเรื้อรัง (Chronic Cronh's Disease)

4.28 ไตวาย (Kidney Failure)

4.29 โรคลำไส้อักเสบเป็นแผล (Sever Ulverative Colitis or Cronh's Disease)

4.30 โรคแพ้ภุมิตัวเองชนิดชิลเต็มมิค ลูปุส อิริเธมาโตชูส (Systemic Lupus E rythematosus)(E.L.E)

4.31 ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุ่นแรง (Sever Rheumatoid Arthritis)

กลุ่ม 5 กลุ่มภาวะติดเชื้อ การบาดเจ้บร้ายแรงและภาวะทุพพลภาพ

5.32 การบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรง (Major Head Injury)

5.33 แผลจากไฟไหม้นํ้าร้อนลวก (Burns)

5.34 การฉีกขาดหลายรากของข่ายประสาท Brachia (Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus)

5.35 การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ (Loss of Independent Liying) (คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 ปีขึ้นไป)

5.36 การทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร (Total and Permanent Disability or TPD)(คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 ปีขึ้นไป)

5.37 ตาบอด (Blindness)

5.38 การสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)

5.39 โรคเนื้อเเยื่อพังฝึดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย (Necrotising Fasciitiis or Gangrene)

5.40 โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)

กลุ่ม 6กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์คุ้มครองผู้เอาประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-16 ปี

6.41 โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ (Kawasaki Disease with Herat Comptications)

6.42 โรคไข้รูห์มาติที่ทำให้หัวใจผิกปกติ (Rheumatic Fever with heart involvement)

6.43 โรคเบาหวาน ชนิดต้องใช้อินชูลิน (Diabetes)

6.44 โรคนํ้าไขสันหลังในสมองมาก ซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย

 

 สัญญาเพิ่มเติม ECIR เป็นอีกสัญญาเพิ่มเติมที่มีความสำคัญ บริษัทเอไอเอเล็งเห็นและได้ออกโครงการ แพ็คเกจคุ้มครองโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอีกช่องทางง่ายๆให้ท่านได้เลือกความคุ้มครองให้เหมาะกับเบี้ยประกันด้วยตัวท่านเองครับ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรด ติดต่อตัวแทน

 

  หมายเหตุ

  • สัญญา เพิ่มเติม ECIR ต้องซื้อคู่กับประกันหลักเช่น คู่กับประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์, ประกันชีวิตแบบคุ้มครองรายได้, ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ หรือประกันชีวิตเพื่อยามเกษียณอายุ
  • เบี้ยประกันภัยปรับตามอายุ


โครงการประกันโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง โครงการอื่นๆ

  • มะเร็ง.jpg
    สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรม และการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง (AHC: AIA Health Cancer) สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรม และการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง (AIA H...

  • มะเร็งเต้านม มะเร็งสตรี.jpg
    สัญญาเพิ่มเติม Lady Care และ Lady Care Plus คือ สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์เลดี้แคร์ พลัส เพราะเรารู้ว่า ผู้หญิงมีความต้องการที่ต่าง และได้รับการดูแลที่เป็นพิเศษ ตารางผลประโย...