ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

สัญญาเพิ่มเติม AIA CI CARE คุ้มครองโรคร้ายแรงครอบคลุมทุกระยะ

ประกันโรคมะเร็งและกลุ่มโรคร้ายแรง AIA CI CARE

 ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

เนื่องด้วยสภาพแวดล้อม อาหารการกินและการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังด้านสุขภาพ การวางแผนความคุ้มครองมะเร็งและโรคร้ายแรงให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับค่ารักษาพยาบาล ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้าม ให้ AIA CI CARE ดูแลคุณด้วยความคุ้มครองโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงครอบคลุมทุกระยะตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เบี้ยประกันไม่แพงอย่างที่คุณคิด

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใคร?
  • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 1เดือน - 70 ปี
  • ทุกคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงผู้ใหญ่จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  • รับความคุ้มครองโรคมะเร็งและโรคร้ายที่ครอบคลุมทุกระยะ ตั้งแต่โรคร้ายแรงระดับต้น ถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา และระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา
  • รับเงินก้อน 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากตรวจพบโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา
  • รับอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายระหว่างพักฟื้นที่อาจส่งผลกระทบกับรายได้
  • รวมผลประโยชน์สูงสุด 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • สามารถหักลดหย่อนภาษีฯ ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด
  • รับสิทธิสมาชิกโครงการ AIA Vitality เพื่อรับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 25% และสิทธิประโยชน์มากมายความคุ้มครองและผลประโยชน์ของประกันโรคร้ายแรง AIA CI CARE

ตารางผลประโยชน์และความคุ้มครอง ประกันโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เบี้ยประกันไม่แพง AIA CI Care

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ของประกันมะเร็งและโรคร้าย AIA CI CARE

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ประกันโรคมะเร็งและโรคร้ายระยะแรก ระยะเริ่มต้น AIA CI Care จากเอไอเอ

กลุ่มโรคร้ายแรงในความคุ้มครอง

รายการโรคที่ให้ความคุ้มครองใน ประกันโรคมะเร็ง ประกันโรคร้าย AIA CI Care คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้นสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
หรือช่องทางไลน์ หรือ โทรศัพท์
 
 

โครงการประกันโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ