ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง AHC (AIA Health Cancer)

AIA Health Cancer (AHC)
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง


จุดเด่นผลิตภัณฑ์

มั่นใจหรือว่า คุณเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งเพียงพอแล้ว
ความคุ้มครองโรคร้ายแรงนับเป็นพื้นฐานสำคัญของการวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต ความอบอุ่นใจของครอบครัว
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
โครงการประกันโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ

  • ประกันโรคร้ายแรงเอไอเอ ECIR.png
    สัญญาเพิ่ม ECIR จุดเด่นผลิตภัณฑ์เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงเป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ การได้รับชดเชยเงินก้อนจะช่วยในการวางแผนการรักษาได้เป็นอย่างมาก อย่าปล่อยให้โรคร้ายแรง...

  • AIA CI SuperCare.jpg
    AIA CI SUPERCARE 10/99 (NON PAR)เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ 10/99 (ไม่มีเงินปันผล) จุดเด่นผลิตภัณฑ์ เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ 10/99 (ไม่มีเงินปันผล) แบบประกันหลัก ที่มอบคุ้มครองตลอดชีว...

  • AIA CI SuperCare.jpg
    AIA CI SUPERCARE 20/99 (NON PAR)เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ 20/99 (ไม่มีเงินปันผล)จุดเด่นผลิตภัณฑ์เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ 20/99 (ไม่มีเงินปันผล)แบบประกันหลัก ที่มอบคุ้มครองตลอดชีวิต หร...