ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 083-035-3092 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (SP)

AIALINK SINGLE PREMIUM (UNIT LINKED)
เอไอเอ ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (ยูนิต ลิงค์)


จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว รับความคุ้มครองชีวิต 110% ของเบี้ยประกันหลัก หรือ มูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุน บวก 10% ของเบี้ยประกันหลัก (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) ซื้อเพียงหนึ่งกรมธรรม์ คุณจะได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสในการลงทุนผ่านหลากหลายกองทุนรวมสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์โครงการอื่นที่น่าสนใจ

 • เอไอเอ ไลฟ์อิสระ เลกาซี่ เพรสทิจ.jpg
  AIA LIFE ISSARA PRESTIGE (UNIT LINKED)เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ จุดเด่นผลิตภัณฑ์เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) อีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนสินทรัพย์ล่วงหน้า มอบความคุ้มครอ...

 • AIA Smart Wealth เอไอเอ สมาร์เวลท์
  AIA SMART WEALTH (UNIT LINKED)เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์) จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดี...

 • aia life issara ยูนิตลิงค์.jpg
  AIA LIFE ISSARA (UNIT LINKED )เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์) จุดเด่นผลิตภัณฑ์เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ โดดเด่นเรื่องการมอบความคุ้มครองชีวิตที่สูงกว่า เพื่อความอุ่นใจของครอบครัว พร้อมสร้า...

 • aia unit link regular premium.jpg
  AIALINK REGULAR PREMIUM (UNIT LINKED)เอไอเอ ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์) จุดเด่นผลิตภัณฑ์เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์) หรือ AIALINK Regula...