ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 083-035-3092 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

อัตราค่าห้องโรงพยาบาล


ลำดับ

โรงพยาบาล

จังหวัด

ค่าห้อง ค่าอาหาร และบริการพยาบาล

อาหาร

แหล่งที่มาของข้อมูล

ห้อง VIP

ห้องเตียงเดี่ยว

ห้องเตียงคู่

กรุงเทพมหานคร

1

กรุงเทพ

กรุงเทพฯ

48,000-68,000

7,300

-

รวม

1719

2

กรุงเทพคริสเตียน

กรุงเทพฯ

5,700

3,100

-

รวม

02-625-9000

3

กล้วยน้ำไท 1

กรุงเทพฯ

6,000

2,100

1,900

ไม่รวม

02-769-2000

4

เจ้าพระยา

กรุงเทพฯ

4,650-5,400

3,950-4,150

3,250

รวม

02-434-1111

5

เซนต์หลุยส์

กรุงเทพฯ

7,600-10,000

4,000

2,480

ไม่รวม

www.saintlouis.or.th

6

ไทยนครินทร์

กรุงเทพฯ

8,650-14,150

5,350

2,900

ไม่รวม

www.thainakarin.co.th

7

ธนบุรี

กรุงเทพฯ

7,100-13,700

4,100

3,600

รวม

www.thonburihospital.coni

8

นครธน

กรุงเทพฯ

6,900-8,900

4,000

-

รวม

www.nakornthonhospital.com

9

บางกอกเนิสซิ่งโฮม

กรุงเทพฯ

22,200

7,900-12,800

-

รวม

02-686-2700

10

บำรุงราษฎร์

กรุงเทพฯ

17,350-26,880

9,020

5,670

รวม

www.bumrunqrad.com

11

บี.แคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

กรุงเทพฯ

5,250

3,850

2,050

รวม

02-523-3359

12

ปิยะเวท

กรุงเทพฯ

5,800-6,800

3,300

-

รวม

02-641-4499

13

เปาโล เมโมเรียล

กรุงเทพฯ

7,500

4,000-5,000

3,500

รวม

02-279-7000

14

พญาไท 1

กรุงเทพฯ

5,620

4,820

4,220

รวม

02-640-1111

15

พญาไท 2

กรุงเทพฯ

10,420

5,120

-

รวม

02-617-2444

16

พระรามเก้า

กรุงเทพฯ

6,850

4,500

-

รวม

02-202-9999

17

ยันฮี

กรุงเทพฯ

5,250

2,650

2,350

รวม

02-879-0300

18

รามคำแหง

กรุงเทพฯ

5,000-6,000

1,800-2,000

700

ไม่รวม

02-374-0200

19

รามาธิบดี

กรุงเทพฯ

7,000

3,000

-

ไม่รวม

02-354-7308

20

ลาดพร้าว

กรุงเทพฯ

4,500-7,000

4,000

2,800

รวม

www.ladpraohospital.com

21

วิชัยยุทธ

กรุงเทพฯ

5,500-9,000

2,800

1,400

ไม่รวม

www.vichaiyut.co.th

22

วิภาวดี

กรุงเทพฯ

7,200

4,100

2,800

รวม

www.vibhavadi.com

23

ศิครินทร์

กรุงเทพฯ

5,060

3,160

2,460

รวม

02-366-9900

24

สมิติเวช (สุขุมวิท)

กรุงเทพฯ

10,150

6,950

-

ไม่รวม

02-711-8000

25

สุขุมวิท

กรุงเทพฯ

8,280

3,380

-

รวม

www.sukumvithospital.com

26

หัวเฉียว

กรุงเทพฯ

5,500

3,300

-

รวม

www.huachiewhospital.com

27

สินแพทย์

กรุงเทพฯ

3,145-3,945

2,245-2,545

1,545

รวม

02-948-5380

ปริมณฑล (นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)

1

เทพากร

นครปฐม

2,000

1,600

-

รวม

034-212-719

2

เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

นนทบุรี

5,030

3,730

-

รวม

02-594-0020

3

วิภาวดี-รังสิต

ปทุมธานี

4,960-6,460

3,060

2,160

รวม

02-561-1258

4

วชิรปราการ

สมุทรปราการ

3,900-4,600

3,900

2,300

รวม

02-389-2559

5

มหาชัย

สมุทรสาคร

5,040-6,040

3,340-3,940

-

รวม

034-424-990

ภาคกลาง

1

ชัยนาท

ชัยนาท

2,000

1,100

-

รวม

056-411-142

2

ราชธานี

พระนครศรีอยุธยา

2,755

1,950

-

รวม

035-335-555

3

เบญรมย์

ลพบุรี

900

700

-

รวม

036-413-933 

4

เกษมราษฎร์สระบุรี

สระบุรี

-

800-1,000

-

รวม

036-316-555

5

ราชธานี

อยุธยา

2,750

1,955

-

รวม

 

6

อ่างทอง

อ่างทอง

2,400

900

-

รวม

035-615-111

ภาคตะวันออก

1

สิริเวช

จันทบุรี

2,300

1,400-1,550

-

รวม

039-344-244

2

บางปะกงปิยเวช

ฉะเชิงเทรา

4,000

2,400

1,850

รวม

038-538-511

3

กรุงเทพพัทยา

ชลบุรี

7,300

4,700-6,200

-

รวม

038-259-999

4

สมิติเวชศรีราชา

ชลบุรี

4,500-8,800

2,550

-

รวม

038-320-300

5

ตราด

ตราด

1,200

800

-

รวม

039-531-784

6

นครนายก

นครนายก

-

800

-

รวม

037-311-200

7

อิมพีเรียล

ปราจีนบุรี

-

1,900

-

รวม

037-211-587

8

มงกุฏระยอง

ระยอง

2,040

1,840

1,500

รวม

038-682-136

9

คลองหาด

สระแก้ว

-

900

-

รวม

037-512-259

ภาคเหนือ

1

กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

1,200

800

-

รวม

055-714-226

2

โอเวอร์บรู๊ค

เชียงราย

1,600-2,210

1,050

670

รวม

053-711-366

3

เชียงใหม่ราม

เชียงใหม่

3,300

2,080

-

รวม

053-224-861

4

บ้านตาก

ตาก

-

500

-

รวม

055-591-435

5

ปากน้ำโพ

นครสวรรค์

1,200

1,050-1,150

900

ไม่รวม

056-225-501

6

น่าน

น่าน

-

600

-

รวม

054-771-620

7

พะเยาราม

พะเยา

3,000

15,000

-

รวม

054-411-111

8

สหเวช

พิจิตร

1,900

1,700

-

รวม

056-612-791

9

อินเตอร์เวชการ

พิษณุโลก

2,300-2,600

1,350-1,550

-

รวม

055-218-777

10

เมืองเพชร

เพชรบูรณ์

1,680

1,080

780

รวม

056-748-030

11

แพร่คริสเตียน

แพร่

1,600

980

-

รวม

054-511-017

12

แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน

2,200

1,600

1,000

รวม

053-621-027

13

เขลางค์นคร-ราม

ลำปาง

2,600

1,600

-

รวม

054-225-100

14

ศรีสังวร

สุโขทัย

1,400

800

-

รวม

055-682-030

15

อุทัยธานี

อุทัยธานี

-

600-900

600

รวม

056-511-081

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

800

700

-

รวม

043-811-520

2

ขอนแก่นราม

ขอนแก่น

5,800

2,800

1,700

รวม

043-333-033

3

ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

1,200

800

-

รวม

044-811-005

4

นครพนม

นครพนม

1,300

700

-

รวม

042-511-424

5

เซนต์แมรี

เซนต์แมรี

2,830

1,780-1,980

1,330

รวม

044-271-626

6

เอกชนบุรีรัมย์

เอกชนบุรีรัมย์

1,800

1,200

-

รวม

044-614-100

7

ศูนย์การแพทย์มหาสารคาม

มหาสารคาม

1,200-2,500

800

-

รวม

043-723-669

8

มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

มุกดาหาร

1,800

1,000

500

ไม่รวม

042-633-301

9

นายแพทย์หาญ

ยโสธร

-

2,200

-

รวม

045-711-356

10

ร้อยเอ็ด-ธนบุรี

ร้อยเอ็ด

2,500

1,150

-

รวม

043-527-191

11

เมืองเลยราม

เลย

2,800

1,570

-

รวม

042-833-400

12

ประชารักษ์

ศรีสะเกษ

1,200

900

-

ไม่รวม

045-631-313

13

รักษ์สกล

สกลนคร

2,700

1,200

600

รวม

042-712-588

14

สุรินทร์รวมแพทย์ 1

สุรินทร์

1,400

800

-

รวม

044-511-523

15

หนองคาย

หนองคาย

-

1,000

-

รวม

042-413-465

16

หนองบัวลำพู

หนองบัวลำพู

750

600

-

รวม

042-311-999

17

อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

1,200

800

-

รวม

045-511-940

18

เอกอุดร

อุดรธานี

3,052-5,490

3,700

-

ไม่รวม

www.aekudon.com

19

กรุงเทพอุดร

อุดรธานี

5,150-6,150

3,050

-

รวม

042-343-111

20

ราชเวชอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

2,925

2,025-2,325

1,575

รวม

045-280-040

ภาคใต้

1

เกาะลันตา

กระบี่

-

600

-

ไม่รวม

075-697-017

2

เขาพนม

กระบี่

-

500

-

ไม่รวม

075-689-568

3

วัฒนแพทย์

ตรัง

3,430

1,180-1,730

880

รวม

075-218-585

4

นครินทร์ นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

2,180

1,350-1,550

-

รวม

075-312-800

5

นราธิวาส

นราธิวาส

1,800

1,050

-

รวม

073-511-379

6

ปัตตานี

ปัตตานี

-

900

-

รวม

073-331-859

7

ปิยะรักษ์

พัทลุง

1,700

1,000

-

รวม

074-627-148

8

กรุงเทพภูเก็ต

ภูเก็ต

7,500-21,500

2,600-5,500

-

รวม

076-254-425

9

สิโรรส

ยะลา

-

1,250

-

รวม

073-221-114

10

สิทธิเวช

ระนอง

-

800

-

รวม

077-833-325

11

กรุงเทพหาดใหญ่

สงขลา

7,500-11,100

3,000-3,700

-

รวม

074-365-780

12

สตูล

สตูล

1,200

800-900

-

รวม

074-723-500

13

ทักษิณ

สุราษฎร์ธานี

2,100-2,550

1,900

-

รวม

077-285-701