ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 083-035-3092 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (IS)

AIA LIFE ISSARA (UNIT LINKED )
เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์)

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ โดดเด่นเรื่องการมอบความคุ้มครองชีวิตที่สูงกว่า เพื่อความอุ่นใจของครอบครัว พร้อมสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกองทุนรวมสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์โครงการอื่นที่น่าสนใจ

 • เอไอเอ ไลฟ์อิสระ เลกาซี่ เพรสทิจ.jpg
  AIA LIFE ISSARA PRESTIGE (UNIT LINKED)เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ จุดเด่นผลิตภัณฑ์เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) อีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนสินทรัพย์ล่วงหน้า มอบความคุ้มครอ...

 • AIA Smart Wealth เอไอเอ สมาร์เวลท์
  AIA SMART WEALTH (UNIT LINKED)เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์) จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดี...

 • aia unit link regular premium.jpg
  AIALINK REGULAR PREMIUM (UNIT LINKED)เอไอเอ ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์) จุดเด่นผลิตภัณฑ์เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์) หรือ AIALINK Regula...

 • เอไอเอ ยูนิตลิงค์ Unit Link SP
  AIALINK SINGLE PREMIUM (UNIT LINKED)เอไอเอ ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (ยูนิต ลิงค์) จุดเด่นผลิตภัณฑ์ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว รับความคุ้มครองชีวิต 110% ของเบี้ยประกันหลัก ห...