ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

เอไอเอ อิสระ พลัส (AIA ISSARA PLUS)

AIA ISSARA PLUS (UNIT LINKED )
เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์)

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เอไอเอ อิสระ พลัส คือประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ (Unit Linked) ที่โดดเด่นเรื่องการมอบความคุ้มครองชีวิตที่สูงกว่า ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงของชีวิต เพื่อความอุ่นใจของครอบครัว เหมาะสำหรับคนต้องการเน้นความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และสามารถเลือกการลงทุนได้ พร้อมสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกองทุนรวมสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์โครงการอื่นที่น่าสนใจ

  • เอไอเอ ไลฟ์อิสระ เลกาซี่ เพรสทิจ.jpg
    AIA ISSARA PRESTIGE PLUS (UNIT LINKED)เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์) จุดเด่นผลิตภัณฑ์เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์)โดดเด่นด้วยความคุ้มครองชีวิตที่สูงกว่า พร้อมคว...

  • AW-ULP Banner Website-01.png
    AIA SMART SELECT (UNIT LINKED) เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (ยูนิต ลิงค์) จุดเด่นผลิตภัณฑ์เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (AIA SMART SELECT) คือ ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเ...

  • AW-ULP Banner Website-02.png
    AIA SMART WEALTH (UNIT LINKED)เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์) จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดี...