ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (AIA SMART SELECT)

AIA SMART SELECT (UNIT LINKED)

เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (ยูนิต ลิงค์)

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (AIA SMART SELECT) คือ ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเงินอย่างเป็นระบบ คนที่มองหาแผนการศึกษาเพื่อบุตร หรือคนที่เตรียมพร้อมในวัยเกษียณ

- คุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99ปี) ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน มีพอหักค่าใช้จ่ายต่างๆตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
- ชำระเบี้ยประกันรายงวด  ทยอยออมเงิน ทำให้ออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอ
- ยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงชีวิต สามารถเพิ่ม/ลดความคุ้มครอง เพิ่ม/ถอนเงินออม หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (ภายใต้เงื่อนไขบริษัทกำหนด)
- เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากหน่วยลงทุน เบี้ยประกันภัยหลังหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์จะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ได้รับการคัดสรรโดยบริษัทเอไอเอ


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถดูได้จากโบรชัวร์ด้านล่าง หรือกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อตัวแทนค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์โครงการอื่นที่น่าสนใจ

  • เอไอเอ ไลฟ์อิสระ เลกาซี่ เพรสทิจ.jpg
    AIA ISSARA PRESTIGE PLUS (UNIT LINKED)เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์) จุดเด่นผลิตภัณฑ์เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์)โดดเด่นด้วยความคุ้มครองชีวิตที่สูงกว่า พร้อมคว...

  • aia life issara ยูนิตลิงค์.jpg
    AIA ISSARA PLUS (UNIT LINKED )เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) จุดเด่นผลิตภัณฑ์เอไอเอ อิสระ พลัส คือประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ (Unit Linked) ที่โดดเด่นเรื่องการมอบความคุ้มครองชีวิตท...

  • AW-ULP Banner Website-02.png
    AIA SMART WEALTH (UNIT LINKED)เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์) จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดี...