เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (RP)

เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (Regular Premium)

เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์) หรือ AIALINK Regular Premium (AIA Unit Linked) 

แบบประกันชีวิตที่ยืดหยุ่นที่ท่านสามารถปรับลดเบี้ยประกันหรือกำหนดความคุ้มครองได้ ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5 เท่าของเบี้ย จึงเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนและความมั่นคงทางการเงินด้วยการลงทุนผ่านหลากหลายกองทุนรวมที่ผ่านการเลือกสรรโดยเอไอเอ

 

 

คำถามที่พบบ่อย

Qเอไอเอ ลิงค์ คืออะไร
A แบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและให้เงินของคุณมีคุณค่าอย่างเต็มที่ พร้อมโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าคุณสามารถวางใจว่าเงินลงทุนของคุณจะได้รับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพด้วยการลงทุนผ่านกองทุนหลากหลายรูปแบบซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บริษัทจัดการ”) ชั้นนำ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากเอไอเอ
Qเอไอเอมีวิธีการจัดสรรเบี้ยประกันภัยเพื่อไปลงทุนในกองทุน รวมอย่างไรและผู้เอาประกันภัยจะทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้อย่างไร
A เมื่อเอไอเอได้รับชำระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้วเอไอเอจะหักค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประกันภัย (เดือนแรก) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ค่าการประกันภัย (COI) เดือนแรกและค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (ถ้ามี)หลังจากนั้นจะนำเบี้ยประกันภัยสุทธิซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้วไปลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนการลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยกำหนดตามใบคำร้องเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยและเอไอเอจะออกหนังสือ/จดหมายแจ้งการจัดสรรเบี้ยประกันภัยฯเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมให้ผู้เอาประกันภัยทราบภายหลังจากการลงทุนดังกล่าว
Qแบบประกันชีวิตเอไอเอ ลิงค์ เหมาะกับใคร
A

เนื่องจากเป็นแบบประกันชีวิตที่มีความยืดหยุ่นผู้เอาประกันภัยสามารถปรับลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหรือปรับเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันภัยได้จึงเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนอกจากนี้ยังเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนและความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ด้วยการลงทุนผ่านหลากหลายกองทุนรวมที่ผ่านการเลือกสรรโดยเอไอเอ

Q แบบประกันชีวิตเอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์) รับประกันผลตอบแทนหรือไม่
A แบบประกันชีวิตนี้ไม่มีการประกันผลตอบแทนจากการลงทุนเนื่องจากผลตอบแทนนี้จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกเอง ซึ่งอาจสูงหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นได้ อย่างไรก็ดีผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตสำหรับแบบประกันชีวิตเอไอเอ ลิงค์แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์)เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้กำหนดเอง (โดยท่านสามารถกำหนดได้ ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี หรือ 150,000 บาท) บวกกับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ขึ้นลงตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่เลือก)
Qต้องตรวจสุขภาพหรือไม่
A สำหรับแบบประกันชีวิตเอไอเอ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์)บริษัทจะพิจารณาตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท เช่นจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม ที่อยู่ อายุ อาชีพ และประวัติสุขภาพแต่และหากต้องตรวจสุขภาพ ต้องตรวจโดยแพทย์ที่บริษัทแต่งตั้ง

ทำไมต้อง AIALINK เอไอเอ ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (RP)

คุ้มครองชีวิต
บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้
ในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)
บวกด้วยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รับโบนัส
บริษัทฯ จะจ่ายโบนัสของเบี้ยประกันภัยหลัก และโบนัส
สำหรับการเติบโตและรักษาหน่วยลงทุน ตามที่ระบุในกรมธรรม์

เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า
AIALINK ให้คุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า
ด้วยการลงทุนผ่านหลากหลายกองทุนรวมที่ผ่านการ
เลือกสรรโดยเอไอเอ

เข้าถึงกองทุนรวมระดับชั้นนำ
ด้วยกระบวนการเลือกสรรของเอไอเอ คุณจะมั่นใจได้ว่า
เงินลงทุนของคุณจะได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน
ที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการลงทุน

บริหารการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
AIALINK ช่วยวางแผนการลงทุนด้วยพอร์ตการ
ลงทุน 3 รูปแบบ (พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงต่ำ
ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงสูง)
ที่คุณสามารถเลือกให้เหมาะสม ตามรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตและความต้องการทางการเงินของคุณ

มีความยืดหยุ่นและมีสภาพคล่อง
คุณสามารถเพิ่มเงินลงทุนด้วยการชำระเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติมพิเศษได้ตลอดอายุกรมธรรม์ หรือทำ
รายการสับเปลี่ยนกองทุนเข้า/ออก ไม่ว่าจะเป็น
กองทุนภายในบริษัทจัดการเดียวกันหรือต่างบริษัท
จัดการหรือถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ได้โดย
กรมธรรม์ยังมีผลบังคับต่อเนื่องสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ดูโครงการอื่นในหัวข้อประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

  • AIA Life Issara เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ
    เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์) อิสระแท้จริง ที่ให้คุณกำกับชีวิตได้เอง AIA Life Issara คือแบบประกันชีวิตที่โดดเด่นด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 120เท่าของเบี้ยประกันภัย ปรับเปลี่ยนคว...

  • AIA LINK SINGLE PREMIUM (UNIT LINKED)
    เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Single Premium) เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หรือ AIALINK Single Premium (AIA Unit Linked) คือประกันชีวิตที่ให้ประโ...

ชื่อผู้ตอบ: