ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 083-035-3092 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

เอไอเอบำนาญ 60/85

AIA Annuity 60/85
เอไอเอ บำนาญ 60/85 (บำนาญ)

คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น และมีลูกหลานน้อยลง การวางแผนทางการเงินในช่วงเกษียณเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้น เอไอเอ บำนาญ 60/85 เท่านั้นที่การันตีเงินคืนบำนาญให้คุณตั้งแต่อายุ 60 - 85 ปี ทำให้เรื่องที่คุณกังวลเป็นเรื่องราบรื่น

วัยเกษียณเป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลง เราอาจตั้งเป้าหมายชีวิตวัยเกษียณไว้อย่างมีความสุข เต็มไปด้วยความสนุกกับกิจกรรมงานอดิเรกต่างๆ หากอีกด้านที่มาคู่กัน นั่นคือการดำเนินชีวิตที่ต่างจากช่วงวัยทำงาน ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น เงินเฟ้อ รวมถึงเงินใช้จ่ายยามเกษียณ

เอไอเอ ประกันชีวิตแบบบำนาญ คือตัวช่วยในการวางแผนทางการเงินสำหรับการเกษียณอย่างชาญฉลาด ได้รับเงินคืนทุกปีในช่วงหลังเกษียณ

 

เอไอเอ บำนาญ 60/85

 

  • เริ่มต้นการออมก่อน อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่า
  • กรณีมีชีวิตอยู่ รับเงินบำนาญ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60 - 85 ปี
  • พร้อมการันตีเงินบำนาญ 15 ปี (หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนบริษัทฯ จะจ่ายเงินบำนาญในครั้งเดียว โดยมูลค่า จะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี)
  • รับความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 60 ปี
  • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ โรคมะเร็ง โรคร้ายแรง เพิ่มเติมได้

 

ภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง

     ชายอายุ 45 ปี

 

     ตารางแสดงผลประโยชน์ และความคุ้มครองชีวิต แบบ เอไอเอ บำนาญ 60/85

      เพศชาย อายุ 45 ปี มีจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี 110,500 บาท

สรุปผลประโยชน์ตลอดสัญญา

*

เงินบำนาญรายงวด เริ่มปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60 - 85 ปี รวม 26 ครั้ง ครั้งละ 10%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น รวมตลอดสัญญารับ 2,600,000 บาท

**

ความคุ้มครองชีวิตก่อนอายุครบ 60 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น + จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่ม

***

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับบำนาญครบ 15 ปี
บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามตารางข้างต้นสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ชื่อผู้ตอบ: