ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ AIA Excellent (Non Par) (เอไอเอ เอ็กเซลเลนท์)AIA Excellent (Non Par)
 ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ เอไอเอ เอ็กเซลเลนท์ (ไม่มีเงินปันผล)

ออมเงินสบายๆ ตรงเป้าหมายทางการเงิน พร้อมรับผลตอบแทนที่คุ้มค่า และความคุ้มครองที่มั่นคง เอไอเอ เอ็กเซลเลนท์ คือประกันชีวิตออมทรัพย์ที่สนับสนุนการออมเงินอย่างมีระบบ พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีตลอดสัญญา ช่วยให้คุณได้สร้างวินัยการออมเงินที่ดี และอุ่นใจกับประกันชีวิตที่คุ้มครองคุณระหว่างการออมตลอดสัญญา

 
 ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใคร?
 • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 1เดือน - 75 ปี
 • ทุกคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงผู้ใหญ่
 • ผู้ที่ต้องการ การออมเงินแบบเป็นระบบ และอุ่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดสัญญา
 • ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี


 
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี ความคุ้มครอง 20 ปี
 • อุ่นใจยิ่งขึ้นด้วยความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเป็นระยะ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11 – 15 เท่ากับ 200% และเพิ่มขึ้นเป็น 300% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 16 – 20
 • รับเงินคืนรายงวด 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ทุก 4 ปี เริ่มสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4, 8, 12 และ 16 และรับเงินคืนครบสัญญาสูงถึง 300% รวมผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญาทั้งสิ้น 340%
 • รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ผลประโยชน์ ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี ภายใต้ผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกัน WP


 ตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิต AIA Excellent
 


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
หรือช่องทางไลน์ หรือ โทรศัพท์
 
 
 
 
ประกันชีวิตสะสมทรัพย์แบบอื่นที่น่าสนใจ

 • ประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีระยะสั้น
  AIA 5PAY10 (Non Par)ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีระยะสั้น ได้ผลตอบแทนคุ้มวางแผนการออมระยะสั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย เปรียบเสมือนการให้รางวัลแก่ตนเองด้วยแบบประกันสะสมทรัพย...

 • 15For25 เอไอเอสะสมทรัพย์.jpg
  AIA ENDOWMENT 15/25 (NON PAR)ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 15/25 (ไม่มีเงินปันผล)คุ้มค่าเงินออม คุ้มครองปลอดภัย ด้วยประกันชีวิตสะสมทรัพย์ AIA Endowment 15/25ประกันชีวิตออมทรัพย์ที่สนับสนุน...