ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 083-035-3092 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

AIA 20 Pay Life (20PLP)

AIA 20 Pay Life (Par)
แบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล)จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ความอุ่นใจของครอบครัว คือ กุญแจที่สำคัญของความสำเร็จของการดำเนินชีวิต เพราะครอบครัวสำคัญที่สุด
 
AIA เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) เป็นแบบประกันที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของครอบครัว และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวคุณได้
 


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แผนประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองอื่นๆที่น่าสนใจ

  • 20Pay Life (non par).jpg
    AIA 20 Pay Life (Non Par) แบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล) จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ความอุ่นใจของครอบครัว คือ กุญแจของความสำเร็จของการดำเนินชีวิต เพราะครอบครัวสำคัญที่ส...