ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 090-971-8041 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

AIA PAY LIFE PLUS (NP) ชำระเบี้ย 10/15/20ปี คุ้มครองตลอดชีพ

AIA PAY LIFE PLUS
เอไอเอ เพย์ ไลฟ์ พลัส

 

หากคุณอยากมีประกันชีวิตแต่ก็ยังกังวลกับรายได้ที่ไม่แน่นอน AIA Pay Life Plus จะช่วยให้คุณมีความคุ้มครองได้ตลอดชีพ โดยวางแผนเลือกกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยได้เอง

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใคร?
  • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 1เดือน - 75 ปี, คุ้มครองตลอดชีพ
  • ทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัว หรือ ผู้มีรายได้หลักในครอบครัวจุดเด่นผลิตภัณฑ์
  • เลือกระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ตั้งแต่ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี พร้อมคุ้มครองตลอดชีพ
  • ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก หากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระหว่างสัญญา ก็สามารถยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยที่เหลืออยู่ได้
  • รับเงินสูงสุดถึง 90% เมื่อถูกวินิจฉัยว่าตกอยู่ในภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ระหว่างสัญญา ก็รับเงินสูงสุดถึง 90% ของผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอเสียชีวิต
  • ลดหย่อนภาษีได้ภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิต
AIA PAY LIFE PLUS
เอไอเอ เพย์ ไลฟ์ พลัส ชำระเบี้ยประกันภัย 10ปี 15ปี 20ปี (ไม่มีเงินปันผล)สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
หรือช่องทางไลน์ หรือ โทรศัพท์