ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณปาริชาติ หยวกใจธรรม
โทร. 083-035-3092 อีเมล info.aiadelivery@gmail.com

แพ็คเกจคุ้มครองโรคร้ายแรง (AIA CI Bonus Campaign)

AIA CI Bonus Campaign
เอไอเอ แพ็คเกจคุ้มครองโรคร้ายแรง

 

ค่ารักษาพยาบาลที่นับวันยิ่งสูงขึ้นๆ โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในกลุ่มโรคร้ายแรง

AIA CI Bonus Campaign เป็นแพ็คเกจสำเร็จรูปที่ทางบริษัทจัดโดยแนบสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง AIA Health Cancer และ ECIR กับแผนประกันชีวิตแบบ 20Pay Life (Non Par) เพื่อให้คุณเลือกแพ็คเกจที่เหมาะกับตัวคุณได้สะดวกยิ่งขึ้น

แพ็คเกจคุ้มครองโรคร้ายแรง AIA CI Bonus Campaign มีให้เลือกความคุ้มครองทุนประกัน 3 ความคุ้มครอง คือ


1. แบบ 20เท่า ทุน 100,000บาท
 
    - AIA 20 Pay Life (Non Par) ทุนประกัน 100,000 บาท
    - AIA Health Cancer 10 หน่วย หรือทุนเอาประกัน 1,000,000 บาท
    - ECIR ทุนเอาประกัน 1,000,000 บาท
 
 
 
2. แบบ 20เท่า ทุน 200,000บาท
 
    - AIA 20 Pay Life (Non Par) ทุนประกัน 200,000 บาท
    - AIA Health Cancer 20 หน่วย หรือทุนเอาประกัน 2,000,000 บาท
    - ECIR ทุนเอาประกัน 2,000,000 บาท
 

 

3. แบบ 20เท่า ทุน 500,000บาท

    - AIA 20 Pay Life (Non Par) ทุนประกัน 500,000 บาท
    - AIA Health Cancer 50 หน่วย หรือทุนเอาประกัน 5,000,000 บาท
    - ECIR ทุนเอาประกัน 5,000,000 บาท

ท่านลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดของสัญญาเพิ่มเติม AIA Health Cancer และ ECIR ในหัวข้อ "สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง" หรือสอบถามตัวแทนทางโทรศัพท์หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อรับคำแนะนำครับ

 

หมายเหตุ

- อัตราเบี้ยประกันภัย AIA Health Cancer สำหรับกรณีไม่สูบบุหรี่
- อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นจะเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงตามอายุ สำหรับขั้นอาชีพ 1 และ 2 สุขภาพมาตรฐานสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อผู้ตอบ: