สัญญาเพิ่มเติมประกันโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง
 
"หมอรักษาเราด้วยยา แต่ฆ่าเราด้วยใบเสร็จ"
 
คำๆนี้ คงเป็นที่ได้ยินกันจนคุ้นชิน เพราะเนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในกลุ่มโรคร้ายแรงที่นับวันยิ่งจะสูงขึ้น เช่น ตัวอย่างค่ารักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้
 

 

... แล้วถ้าโรคร้ายแรงนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณ ???

เพราะเราไม่มีโอกาสจะรู้ได้ว่า หากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอาการจะรุนแรงขนาดไหน มีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด และความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจนำมาซึ่งความเดือนร้อนสู่ครอบครัว

AIA เอไอเอ ประกันโรคร้ายแรง (Critical illness หรือ CI) เป็นแบบประกันที่เบี้ยราคาถูก แต่ให้ความคุ้มครองที่สูง จึงเป็นแบบประกันที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย และทุกคนในครอบครัว

 

โครงการคุ้มครองโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง มีหลายโครงการให้เลือก ดังต่อไปนี้


  • มะเร็ง.jpg
    สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรม และการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง (AHC: AIA Health Cancer) สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรม และการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง (AIA H...

  • ตัวอย่าง ค่าใช้จ่าย รักษาโรคร้ายแรง มะเร็ง.jpg
    สัญญาเพิ่มเติม ECIR ตารางผลประโยชน์ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือต้องการได้รับการผ่าตัดในขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ ในโรคใดโรคหนึ่งของความคุ้มครองโรคร้...

  • มะเร็งเต้านม มะเร็งสตรี.jpg
    สัญญาเพิ่มเติม Lady Care และ Lady Care Plus คือ สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์เลดี้แคร์ พลัส เพราะเรารู้ว่า ผู้หญิงมีความต้องการที่ต่าง และได้รับการดูแลที่เป็นพิเศษ ตารางผลประโย...