ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

เอไอเอประกันชีวิต เพื่อการสะสมทรัพย์

การออมเงินในกรมธรรม์ประกันชีวิต AIA เป็นวิธีการบริหารเงินที่ชาญฉลาด ที่จะช่วยในเรื่องระเบียบวินัยในการออม ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่คุณวางแผนไว้ได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้คุณจะยังได้รับความคุ้มครองชีวิตจากบริษัทเอไอเอเพื่อให้คุณอุ่นใจว่า แม้วันที่คุณไม่อยู่ ครอบครัวและคนที่คุณรักจะยังคงดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไม่ลำบาก

เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)

ถ้าคุณเป็นคนนึงที่สนใจโครงการประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ นี่คือเป้าหมายที่เรา AIA Delivery จะช่วยคุณวางแผน

1. การลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิตแบบออมทรัพย์

2. วางแผนการออมเพื่อการเกษียณ การออมเพื่อทุนการศึกษาบุตร

3. มูลค่าการประกันชีวิตของตัวคุณเอง

 
 
โครงการยอดนิยม AIA ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษีได้ มีดังนี้

 • AIA 15Pay30.jpg
  AIA 15Pay30 (Par) เอไอเอ สะสมทรัพย์ 30 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (มีเงินปันผล) ลงตัวทุกการวางแผนการเงินสำหรับคนทำงาน วางแผนสร้างหลักประกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดเหตุการณ...

 • AIA excellent.jpg
  AIA Excellent (Par) เอไอเอ เอ็กเซลเลนท์ (มีเงินปันผล) วางแผนทางการเงิน เรื่องสบายๆ กับกรมธรรม์ เอไอเอ เอ็กเซลเลนท์ เพราะทุกย่างก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยการวางแผน สำหรับการวางแผนการ...

 • AIA ประกันชีวิตแบบบำนาญ 10Pay80.jpg
  AIA 10For80 (Par) ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี(มีเงินปันผล) เอไอเอ ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี (มีเงินปันผล) เบี้ยประกันต่ำ ระยะเวลาการชำระเบี...

 • AIA ประกันชีวิตแบบบำนาญ Endownment E445.jpg
  Endowment E445 (Par) สะสมทรัพย์ 42 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี (มีเงินปันผล) เอไอเอ Endownment 445 แบบประกันภัยเพื่อการเตรียมพร้อมที่ดีสำหรับครอบครัวและการเกษียณของคุณให้คุณสามารถ...