ประกันชีวิตแบบคุ้มครองรายได้

แผนประกันชีวิต เพื่อหลักประกันของครอบครัว

การประกันชีวิตเป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับครอบครัว เพื่อให้มั่นใจว่า หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะช่วยบรรเทาความ เดือดร้อนของครอบครัวผู้อยู่เบื้องหลังได้ การที่หัวหน้าครอบครัวเลือกทำประกัน ชีวิตไว้ก็เท่ากับว่าได้สำรองเงินก้อนใหญ่ไว้ให้ครอบครัวในช่วงเวลาที่ยาก ลำบาก แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความรัก ความห่วงใยของหัวหน้าครอบครัวได้เป็น อย่างดีเบี้ยประกันภัย (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)


ประกันชีวิตแบบคุ้มครองรายได้มีแผนประกัน ดังนี้


  • AIA 20 PL (Par).jpg
    AIA 20 Pay Life (Par) แบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) ความอบอุ่นใจของครอบครัว เป็นกุญแจไขความลับความสำเร็จของการดำเนินชีวิต การทำประกันชีวิตที่สอดคล้องต่อความต้อ...

  • AIA 20 PL (non Par).jpg
    AIA 20 Pay Life (Non Par) แบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล) ความอุ่นใจของครอบครัว คือ กุญแจของความสำเร็จของการดำเนินชีวิต เพราะครอบครัวสำคัญที่สุด เอไอเอ ตล...